Tweede ronde: jongen

zondag 17 mei

Gisteren zijn we de tweede ronde begonnen, dat wil zeggen het systematisch afwerken van alle 14 dagen geleden bezette nestkasten in de verwachting veel jongen aan te treffen die net uit het ei waren.

Die verwachting kwam uit. Op een totaal van 118 nestkasten waarin gebroed wordt (of werd!) zijn er 39 met jongen. De gemiddelde broedselgrootte bedraagt 3,23 jong. Dat wil zeggen bij de legsels die tot nu toe succesvol zijn: 3 met 1 jong, 9 met 2 jongen, ook 9 met 3 jongen, 12 met 4 en 6 met 5. De leeftijd van de jongen varieerd van dag 0 (bezig uit het ei te komen, tot en met dag 24. Betrekken we ook de 13 mislukte legsels er bij dan zakt het gemiddeld aantal jongen naar 2,42. Niet slecht. Bij 3 nesten waren de jongen al zo oud dat ze geringd konden worden, bij elkaar 9 stuks. 

Opvallend het betrekkelijk grote aantal nesten dat al mislukt is: 14. Vooral opvallend opmdat veel nesten bij het eerste bezoek al mislukt bleken te zijn. Bij een leeg nest - zeker waar je dat niet verwacht - is het altijd zaak goed het nest uit te pluizen en de directe omgeving af te zoekken naar sporen. Zo troffen we in een nest dat 14 dagen omverwacht leeg bleek te zijn, bij de tweede controle een vrouwtje met een forse broedvlek. Conclusie: ze heeft eieren gehad. Nest vroegtijdig mislukt. Ben je niet alert op dit soort zaken, dan gaat zo'n nestkast als niet bezet de boeken in. We troffen dit jaar al 4 vergelijkbare situaties. Bij 2 andere nesten troffen we 14 dagen geleden slechts 1 ei. Een voorspeller voor een mislukt nest zo bleek gisteren. Bij de 8 andere mislukte tasten we in het duister wat betreft de oorzaken als hebben soms de indicatie dat het vrouwtjes is weggevallen of dat er sprake is van predatie. In Zieuwent bleek de nestkast leeg, maar vonden we op de grond een geheel ingedroog jong van enkele dagen oud. Verspreid tussen het gras ook de resten van 2 muizen. Vreemd, zeg maar wat hier gebeurd is. Mogelijk heeft een roofdier de kast geplunderd en daarbij ook prooirestanten meegenomen?

Op 1 na betrof het allemaal legsels in de eiafse, soms met het vermoeden dat de eieren wel uitgekomen waren. Bij enkel nesten troffen we ook dode jongen in de prooivoorraad. Iets dat we elk jaar wel zien. Als we volgende week de tweede ronde bij de andere nesten hebben gebracht, hebben we een aardig compleet beeld.

< Terug naar overzicht

Steenuilen rond Winterswijk