dode steenuil?

Het doorgeven van waarnemingen van dode steenuilen is een waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Zo krijgen we een beter beeld van doodsoorzaken. Van geringde vogels kunnen we bovendien informatie verzamelen over de overleving van steenuilen, verplaatsingen enz.  Iedereen kan een steen(uil)tje bijdragen! Kijk hieronder voor de mogelijkheden om meldingen door te geven.  

Geringde steenuil

Vindt u een geringde vogel, lees dan de ring af, noteer de vindlocatie, de datum en de vindomstandigheden. Deze informatie kan eenvoudig worden doorgegeven aan het Vogeltrekstation via de website GRIEL. U krijgt altijd een reactie met informatie over de gevonden uil (waar en wanneer geringd, leeftijd enz.).

U kunt de gegevens ook aan ons doorgeven, kijk onder contact.

Ongeringde steenuil

Om een goed beeld te krijgen van doodsoorzaken zijn we ook geïnteresseerd in meldingen van ongeringde dode steenuilen. Noteer de vindlocatie, de datum en de vindomstandigheden en meld de vondst via de website Meldpunt dode vogels.  

U kunt de gegevens ook aan ons doorgeven, kijk onder contact.

Bewaren dode steenuil voor onderzoek

Voor specifiek onderzoek naar de doodsoorzaak verzamelen we enigszins gave en vers dode steenuilen. Die laten wij dan door een specialist onderzoeken (post mortem-onderzoek). Als u ons hiermee een handje wilt helpen, kunt u de dode uil in een zak stoppen, in de vriezer bewaren en contact met ons opnemen.

Wat te doen bij een gewonde steenuil?

Heeft u een gewonde steenuil gevonden, bijvoorbeeld aangereden door een auto? Breng het dier dan naar een naburig vogelasiel. Klik hier voor een overzicht van asiels in de buurt. 

Let op! Als u een ogenschijnlijk hulpeloze jonge steenuil op de grond in de buurt van zijn vermoedelijke nestplaats vindt, weet dan dat de oudervogels in de buurt zijn en goed voor hun jong zullen zorgen. Bij mogelijk gevaar zoals van verkeer of huisdieren, kunt u het jonge dier op een tak in een boom zetten of op een veilige schuilplaats.

Steenuilen rond Winterswijk