De generatie 2019

zondag 07 juni

Het broedseizoen 2019 kenmerkte zich door veel eieren (gemiddeld 4,48) en door veel jongen die de uitvliegleeftijd haalden. De daarop volgende winter mocht geen naam hebben. Gevolg: een hoge recruitement in 2020 van de lichting 2019. 

Van de in 2019 in totaal 264 uitgevlogen jongen zijn er tot op heden al 14 teruggemeld: 12 troffen we er in onze eigen populatie en 2 verdwenen er naar elders.  Bij elkaar is dat een nette 5,3%. Nu al, in het eerste jaar! Daarnaast troffen we 5 2019'ers die elders zijn geringd. Totaal 19 dus. Van de 19: 13 vrouw, 4 man en 2 vooralsnog onbekend.

Opvallend dat 10 van de 17 zich in een voor ons nieuw territorium vestigden, een plek dus waar we in 2019 geen steenuilen hadden. Van deze 10 troffen we er 5 op een plek waar niet eerder steenuilen broedden. Een mooie aanwijzing dat een extra jongeninjectie daadwerkelijk ook tot nieuwe plekken leidt en aldus tot de uitbreiding van de populatie.

Interressant is uiteraard ook de vraag hoe ze het doen qua reproductie. Daarvoor gebruiken we de data van de 11 vrouwtjes die in ons werkgebied nestelen. Zij legden gemiddeld 4,27 eieren, hadden gemiddeld 2,78 jongen en een nestsucces van 81,8%. Van 2 moeten de resultaten nog worden afgewacht omdat ze nog op eieren of met kleine jongen zitten. Op alle parameters doen ze het net iets beter dan hun meerjarige lotgenoten (zie ook: voorlopige ciijfers 2020). Verrassend. 

 

 

 

 

 

 

< Terug naar overzicht

Steenuilen rond Winterswijk