Krakers en ander opmerkelijke zaken

zondag 10 mei

Een niet door steenuilen bezette nestkast gunnen we uiteraard graag aan andere geïnteresseerden, hoe lelijk ze ook zijn. Bij een jonge spreeuw maakt de bovenmaatse voertrechter (snavel) hem beslist niet knapper.

We troffen er vele, vooral veel spreeuwen, maar ook koolmees, gekraagde roodstaart, holenduif en uiteraard ook uitwerpselen van steenmarters. Vooral koolmezen hebben er een flinke kluif aan de hele nestkast met mos op te vullen. In Ijzerlo bleken de engerlingen niet van meikevers te zijn, zoals de bewoners veronderstelden maar van neushoornkevers. Een soort die we vorig jaar voor het eerst aantroffen. Jaren geleden was er een hoop eikenschors gestort om in de tuin te verwerken. Perfecte broedhopen voor deze betrekkelijk zelfzame keversoort. In de afgelopen jaren zijn wel 2 emmers vol aan de kippen gevoerd, in de veronderstelling dat het meikeverlarven waren. De resterende kevers worden vanaf nu gekoesterd.

< Terug naar overzicht

Steenuilen rond Winterswijk