rondgang

Aan de hand van een aantal foto's nemen we u mee door het cultuurlandschap zoals dat er vandaag uitziiet. Het accent ligt daarbij op de (voormalige) boerenerven. Dat zijn immers de plekken waar we onze Steenuilen aantreffen. Een groot deel van boerderijen is niet meer als zodanig in het gebruik. Het afwisselende Winterswijkse landschap en zijn prachtige boerderijtjes is al tientallen jaren in trek bij iedereen die op zoek is naar rust en ruimte en het zich kan veroorloven buitenaf te wonen. Een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag doorgaat.

Niet altijd pakt dat goed uit. Soms weet men in de onvermijdelijke verbouwing na aankoop niet de jusite toon te treffen en onstaat er iets dat de relatie met het landschap en de cultuur heeft verloren. Gelukkig zien we ook steeds vaker dat men zich terdege bewust is van de verantwoordelijkheid en worden erf en boerderij prachtig gerestaureerd en daarmee voor jaren behouden. Laten we hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet.

Steenuilen rond Winterswijk