leefomgeving

Aandacht voor de leefomgeving is erg belangrijk als je steenuien op het erf wil lokken of wil houden. Een nestkast is gauw geplaatst maar een leefgebied creëren waar jaarrond voldoende voedsel te vinden is, daar is meer voor nodig. In de Erfwijzer Steenuil valt te lezen aan welke eisen geschikt leefgebied moet voldoen. In de Maatregelencatalogus valt te lezen hoe je eenvouidige maatregelen kunt treffen om het erf  en de directe omgeving ervan geschikter te maken. Meer algemene imformatie is te vinden in de brochue Steenuil onder de pannen. Alle drie producten zijn door STONE gerealiseerd in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland,SOVON en Vogelbescherming Nederland in het kader van het project Steenuil onder pannen.

Steenuilen rond Winterswijk