muizen

Muizen zijn voor Steenuilen ongelooflijk belangrijk. Hoewel Steenuilen letterlijjk alles eten wat voor poten of snavel komt en niet té groot is, vormen muizen het stapelvoedsel. Met weinig muizen slagen ze er doorgaans nog wel in het nest groot te brengen, maar meestal betekent het wel een aanslag op de conditie, en daarmee van de overleving, van de jongen én de oudervogels Het maakt nogal verschil uit of je één keer moet vliegen voor een muis van 25 gram, of 25 keer voor een rups van éen gram! Probeer muizen op en rond het erf dan ook niet te bestrijden. Als u een echte liefhebber bent, creëer dan gunstige omstandigheden voor muizen. U kunt dat het beste doen door het erf en de directe omgeving op een steenuilvriendelijke wijze in te richten. Hoe? Kijk in de maatregelen catalogus op pagina 37. De Steenuilen zullen u dankbaar zijn! 

Steenuilen rond Winterswijk