nestgelegenheid

Steenuilen zijn niet echt kieskeurig als het op de nestplaats aankomt, maar er moet wel aan een paar belangrijke voorwaarden worden voldaan. Het zijn echte holenbroeder, dus eieren leggen in een open nest of zomaar ergens op de zolder van een schuurtje zal niet makkelijk gebeuren. Toch wordt er veel in schuurtjes gebroed, maar dan in een ruimte tussen de dakbedekking en het beschot, of bijvoorbeeld achter de windveer of een vergelijkbare plek. Steeds moet er een niet al te krappe ruimte aanwezig die via een nauwe doorgang te bereiken. Dat biedt duisternis en veiligheid. Vaak is een schuur makkelijk aan te passen aan de eisen die de steenuil eraan stelt. In de al eerder genoemde maatregelen catalgus staat daarvan een goede beschrijving (pagina 67).

Uitgebreide informatie over nestkasten, ook over anti-marterkasten is te vinden op de site van STONE.

 

Steenuilen rond Winterswijk