Artikelen

• Berekening nestsucces

• Bescherming van Steenuilen in de Flora- en Faunawet

• Bijzondere schuilplaats uitgevlogen jongen

 Broedbiologisch onderzoek bij Steenuilen

• Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers

• Broedseizoen 2004: een eerste indruk

• De geboorte van een steenuil

• De prooiaanvoer bij de Steenuil in het vijfde Beleef de Lente-jaar

• De Steenuil in 2000

• De raadselachtige omzwervingen van een steenuilwijfje

• Door de lens van André Eijkenaar

• Een methode om de conditie van nestjongen te bepalen

• Een methode voor de leeftijdsbepaling van steenuiljongen + bijlage

• Een nieuw stukje in de puzzel

• Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch
onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort
en de Achterhoek in 1999

• Groeicurves van Steenuiljongen; een eerste aanzet

• Het broedseizoen 2007 in de Achterhoek en de Liemers

• Hoe de Steenuil de lente van 2007 beleefde

• Impressie Steenuilonderzoek in Nederland 2006

• In het land der blinden

• Long-term trends in survival in Little Owls

• Naar een betere monitoring van Steenuilen in Nederland (en Vlaanderen?)

• Naar nieuwe overlevingsgetallen

• Nieuwe aantalschatting van de Steenuil in Nederland

• Op stap met Frans Stam

• Op stap met Fred van Vemden

• Op stap met Piet Fuchs

• Overleving en dispersie

• Overschatting broedsucces Steenuil

• Predatie en verstoring door Steenmarters

 Prooiaanvoer Beleef de Lente 2009

• Prooiaanvoer bij een steenuilenbroedpaar

• Prooi(rest)en bij Steenuilbroedsels

• Prooidierresten bij steenuilbroedsels (2)

• Reproductie van de Steenuil in Nederland in de periode 1977-2003

• Reproductie van de Steenuil in 2008 en 2009

• Reproductie van de Steenuil in Nederland in 2010

• Resten van gewervelde prooidieren bij steenuilnesten

• Resultaten broedbiologisch onderzoek Steenuil 2007

• Romantiek en drama in een nestkast

• Steenuil bereikt leeftijd van 15 jaar

• Steenuilen tellen in Meddo en Huppel

• Succesvol 7-legsel

• Survival of the fittest

• Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

• Verknocht aan Steenuilen, boeren en buitenlui

• Verslag van het broedbiologisch onderzoek in de Zuidoost-Achterhoek in 2003

• Vervolglegsels

• Vier jaar prooionderzoek bij Beleef de Lente

 Waar zit de bottleneck in de overleving van jonge Steenuilen

• Wat schaft de pot

Aantal keren dat vrouw tijdens broeden buiten de kast verbleef

 

 

Steenuilen rond Winterswijk