onderzoek

We zijn in het het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw met ons onderzoek naar Steenuilen gestart. Aanvankelijk waren we vooral geinteresseerd in waar ze voorkwamen en in welke aantallen. In 1986 zijn we begonnen met het zoeken van nesten en het verrichten van broedbiologisch onderzoek. Door de deelname aan het onderzoek van Niko Groen (1998-2001) naar de vervuiling van het rivierengebied met zware metalen - ons gebied diende als 'schoon' referentiegebied' - ging ons onderzoek de diepte in. Vanaf dat moment  controleerden we ieder nest vier keer per seizoen, van ei tot uitvliegen, en wogen en maten we de jongen. Daar ligt ook de start van onze interesse in de menukeuze en de prooiaanvoer. Tijdens elk bezoek determineren en tellen we nauwgezet de prooivoorraad. Van 2002 tot en met 2005 waren we in staat een nest te volgen met infraroodapparatuur. Hierdoor kregen we nauwkeurig beeld van de prooiaanvoer naar de nestjongen. Vanaf 2007 werken we mee aan Beleef de Lente. Behalve veel gedetailleerde informatie over de prooiaanvoer, hebben we ook veel nieuwe informatie opgedaan over het broedgedrag. De conditie van de nestjongen, als resultaaat van leeftijd en gewicht en de reden van het niet uitkomen van eieren zijn nieuwe onderzoeksdoeleinden van de laatste jaren. Uiteraard hebben we sinds het begin zoveel mogelijk nestjongen en adulten geringd met het doel informatie te krijgen over dispersie, leeftijd en populatieopbiuw. In de volgende hoofdstukken laten we u kennismaken met de verschillende onderdelen.

Steenuilen rond Winterswijk