Populatieonderzoek

Door jaarlijks zo veel mogelijk nestjongen en volwassen steenuilen te ringen en terug te vangen, zijn we veel te weten gekomen over zaken als leeftijdsopbouw, dispersie, doodsoorzaken en overleving. Het ringen gebeurt met een lichte aluminium ring met een doorsnee van 7 mm en is gebonden aan een vergunning van ELI, verstrekt door het Vogeltrekstation te Heteren. Ringers zijn gehouden hun aangelegde ringen en terugvangsten in een landelijke database in te voeren. In deze database bevinden zich ook publieke meldingen van (veelal doodgevonden) steenuilen. Over de periode 1911-2009 bevat de database de gegevens van 35.556 geringde steenuilen en 9741 terugmeldingen. In ons onderzoeksgebied hebben we tussem1986 en 2010 2457 steenuilen geringd (2097 nestjongen en 360 adulten) en 843 terugmeldingen en - vangsten verkregen (389 van nestjongen en 454 van adulten). Daarmee zijn ruim 6% van de bij het Vogeltrekstation aanwezige ringgegevens en bijna 8% van de terugmeldingen uit ons gebied afkomstig.

Steenuilen rond Winterswijk