Montoring

Een veelgestelde vraag is hoeveel steenuilen er in ons onderzoeksgebied voorkomen. Als we uitgaan van het totale gebied – het circa 335 km2 grote werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek – dan schatten we de broedpopulatie anno 2011 op ongeveer 415 broedparen. Dat komt overeen met een gemiddelde dichtheid van 1,2 broedpaar per km2. In dit onderzoeksgebied liggen ook voor steenuilen ongeschikte gebieden, zoals grotere dorpskernen en bos- en veengebieden.

De hoogste aantallen en dichtheden vinden we in het halfopen cultuurlandschap met veel verspreid liggende erven van (voormalige) boerderijen. Daar kan de gemiddelde dichtheid oplopen tot meer dan 2 broedparen per km2. In het bosrijke en zeer besloten landschap ten oosten en zuiden van Winterswijk treffen we de laagste dichtheden aan van 0,5 tot 1 broedpaar per km2. In dorpskernen worden sporadisch steenuilen aangetroffen. 

Steenuilen rond Winterswijk