Reproductie

Onderzoek naar de reproductie is een van de intersessantste aspecten van ons onderzoek. Wanneer wordt het eerst ei gelegd, hoeveel eieren worden er gelegd, hoeveel eieren komen uit, hoeveel jongen verlaten de kast en hoeveel nesten slagen er? Dat zijn de wel de belangrijkste vragen waarop we ieder jaar weer een antwoord hopen te krijgen. Jaarlijks bezoeken we hiervoor zo'n 50 nesten meerdere keren per jaar. Doordat we dit al vanaf 1986 doen kunnen we inmiddels vele zaken met elkaar vergelijken: verschillen per jaar, per territorium, per regio, per vrouwtje, noem maar op. Dat biedt interessante inzichten in hoe de populatie zich ontwikkelt. Onderzoek naar de reproductie, of broedbiologisch onderzoek zoals het ook wel genoemd wordt, stelt ons in staat de vinger aan de pols te houden. Een afnemende reproductie is een teken dat er wat aan de hand is.

Steenuilen rond Winterswijk