Nestsucces

Met nestsucces bedoelen we het percentage nesten waar ten minste 1 jong uitvliegt. We kunnen ook spreken van het percentage succesvolle nesten, als tegenhanger van het percentage mislukte nesten. We hebben het nestsucces op de klassieke manier berekend door het aantal succesvolle nesten simpelweg te delen door het totaal aantal nesten waarvan het resultaat bekend is. Klik hier voor meer informatie.

Steenuilen rond Winterswijk