Cameraonderzoek

Onderzoek met behulp van infraroodcameras brengt dinngen aan het licht die anders verborgen zouden blijven en is bij uitstek een middel om de prooiaanvoer naar de nestjongen te observeren. In de periode 2002-2004 hebben we met behulp van een ouderwetse analoge videorecorder drie lang jaar een nest geobserveerd. In 2005 registereerden een heel bijzondere reden waarom het nest mislukte en in 2008  maakte de locatie deel uit van het onderzoek naar het terreingebruik van Steenuiken door SOVON. We gebruikten daarvoor toen een digitaal systeem. In die jaren ontdekten we het belang van meikevers en troffen we voor het eerst rattenstaartlarven aan. 

In 2007 startte Vogelbescherminng met Beleef de Lente en wij werden gevraagd een locatie te leveren voor de Steenuil. Uiteaard deden we dat met genoegen. Vanaf dat moment kon het publiek 24 uur per dag mee kon genieten van hetgeen er zich in het nest afspeelde. Er onstond spontaan een groepje kijkers dat de prooiaanvoer ging observeren. Dat resulteerde in boeiende overzichten (2007-2010, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012) die veel nieuwe kennis brachten. Onder andere over de rol van regenwormen.

Steenuilen rond Winterswijk