Conditie

Het onderzoek naar de conditie van nestjongen moet informatie opleveren over verschilen tussen jaren en tussen nesten, maar vooral ook in relatie tot de overleving. De centrale vraag is of jongen die in een betere conditie verkeren (lees: een hoger uitvlieggewicht hebben) een betere kans hebben te overleven en later zelf een nest groot te brengen. En als dat zo is, is er dan een link naar de voedingssituatie (lees: muizen) te leggen? Boeiende vragen waarop het antwoord nog niet direct te geven is. We hebben inmiddles met terugwerkende kracht vanaf 1998 van ieder jong tijdens tijdens elke meting de conditie bepaald (hoe: klik hier). In het kader van zijn promotie gaat Caspar Hallmann (SOVON/Radboud Universiteit) aan de slag met deze gegevens. We houden u op de hoogte van de voortgang. Hoe het in 2012 gesteld was met de conitie van de nestjongen leest u hier.

Steenuilen rond Winterswijk